Valvula të sistemin një gypor dhe dy gypor për sistemin e radiatorëve.

Kategoria: ,