Category Archives: Style

Kaldajë me dru

Kaldajë për ngrohje qendrore me lëndë djegëse dru-thengjill.Me kontrollë automatike për menagjimin temperaturës. Modelet: -EF 35 KW -EF 45 KW -EF 60 KW -EF 75 KW -Me ventilator me shpejtësi të ndryshueshme, -Kontroll elektronik, -Mundësia e lidhjes me thermostat, -E përshtatshëm për dru dhe thengjill, -Paneli i kontrollit për siguri të sistemit.

WITA Delta HE 35 | HE55

Pompa qarkulluese WITA me efikasitetit të lartë mund të reduktoj konsumin e energjisë deri në 90% në krahasim me një pompë standarde te qarkullimit, duke ruajtur fuqinë hidraulike në të njëjtin nivel .  Mund të zgjidhen shtatë nivele të përformancës së ndryshme me anë të butonit.Ekrani LED tregon : konsumin aktual të energjisë, Karakteristiken e nivelit te […]