Category Archives: Kaldaja

Kamin dekorativ me pelet

•Kamin për sistemin e ngrohjes qendrore 16 kW•100 % energji Green•Panel digjital për kontroll LCD•Ndezja automatike•Termoventillin e intergruar•Pompën qarkullues të intergruar•Sigurinë ndaj ndezjes•Shkëmbyesi i nxehtësisë për ujë të nxehtë•Xhami që mundëson pamjen e mahnitshme të flakës e bën ketë model të përkryer•Dimensionet:Gjerësia: 62 cm,Thellësia: 72 cm,Lartësia: 121cm.

Kamin dekorativ me pelet

•Kamin për sistemin e ngrohjes qendrore 16 kW•100 % energji Green•Panel digjital për kontroll LCD•Ndezja automatike•Termoventillin e intergruar•Pompën qarkullues të intergruar•Sigurinë ndaj ndezjes•Shkëmbyesi i nxehtësisë për ujë të nxehtë•Xhami që mundëson pamjen e mahnitshme të flakës e bën ketë model të përkryer•Dimensionet:Gjerësia: 62 cm,Thellësia: 72 cm,Lartësia: 121cm.

Kamin dekorative me pelet.

•Kamin për sistemin e ngrohjes qendrore 16 kW•100 % energji Green•Panel digjital për kontroll LCD•Ndezja automatike•Termoventillin e intergruar•Pompën qarkullues të intergruar•Sigurinë ndaj ndezjes•Shkëmbyesi i nxehtësisë për ujë të nxehtë•Xhami që mundëson pamjen e mahnitshme të flakës e bën ketë model të përkryer•Dimensionet:Gjerësia: 62 cm,Thellësia: 72 cm,Lartësia: 121cm.

AlbanianEnglish