Gyp dhe Folie për ngrohje nën dysheme

  • GYP & Folie për ngrohje nën dysheme.
  • Gypi UNIDELTA prodhohet posaçërisht për aplikimet e mëposhtme:
  • Sisteme të ngrohjes me temperaturë të lartë -sisteme nëndysheme
  • Shpërndarja e ujit të nxehtë dhe të ftohtë në aplikimet sanitare
  • Sisteme të ngrohjes me temperaturë të ulët (me panele rrezatuese)
  • Sisteme të ngrohjes me temperaturë të lartë (sisteme radiatori)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlbanianEnglish