BOILER ELDOM

Boiler për ngrohjën e ujit sanitar (rrymë elektrike + ngrohje qendrore), dhe ruajtjën e ujit të nxehtë sanitar dhe ujit të brendshëm për ngrohje qendrore (rrymë elektrike + ngrohje qendrore + solarë).

Vëllime në dispozicion; 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 dhe 2000 L.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlbanianEnglish