KALORIFER VOLCANO

Kalorifer VOLCANO për objekte afariste dhe komerciale! Kalorifer për sistemet e ngrohjes me këmbyes uji, model kompakt dhe super dizajn, pajisje me ECO motorë që e rritë efikasitetin në ruajtje të energjisë. Kaloriferi VOLCANO ka gjetur zbatim në shumicën e qendrave sportive, magazinave të mëdha si dhe në objekte tjera afariste pasi që ka një elegancë të jashtëzakonshme që përshtatet në çdo ambient. Kapacitet termik: Qt=20kw, Qt=30kw, Qt=50kw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlbanianEnglish